Diensten

Als zelfstandig consultant kunnen diensten geleverd worden op zowel het gebied van technische als organisatie vraagstukken. Als “bruggenbouwer” wordt voortdurend gestreefd naar de juiste balans in de driehoek proces management, product management en project management.

Deze balans is niet vast, maar is wendbaar en ontwikkelt mee met het stadium van ontwikkeling van het gehele bedrijf op korte en middellange termijn.


PrProcesoces management
Advies en het helpen implementeren van op maat gesneden effectieve, efficiënte en
wendbare voortbrengingsorganisaties, zowel in een custom-built proces als in een
standaard proces.


Product management
Product
Advies en uitvoering van o.a., business development methodology, marketing plan,
road-mapping, innovatie beleid en product ontwikkeling, intellectueel eigendom,
(flexibele) standaardisatie, product families, product configurator, equipment selectie, ontwerp en kostprijs calculatie, life cycle support (product advies, training, reservedelen
en onderhoudsprogramma’s).


Project Projectmanagement
Advies, implementatie en (interim) management binnen een projectenorganisatie. Dit kunnen
zowel one-off custom-built projecten zijn als ook op maat gesneden oplossingen, waarbij
een project zoveel mogelijk vanuit standaard modules en componenten wordt samengesteld.


Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte met betrekking tot de aangeboden diensten, neem dan contact op via info@koertconsult.nl of telefonisch op nummer +31 (0)6-20604628.

Algemene Voorwaarden conform NLingenieurs, DNR 2011, herzien (juli 2013)